Przeszukiwane pola Szukane słowo  
Temat
Poziom zaawansowania
Etap edukacyjny
Rodzaj
Poziom  Tytuł  Data 
A1 - Poziom początkowy Memory - zwierzęta
2008-01-24
A1 - Poziom początkowy Memory - owoce
2008-01-24
A1 - Poziom początkowy Puzzle - dom z zewnątrz
2008-01-24
A1 - Poziom początkowy Puzzle - krajobraz
2008-01-17
A1 - Poziom początkowy Kolory
2008-01-15
A1 - Poziom początkowy Słownictwo dotyczące pogody
2008-01-15
A1 - Poziom początkowy Posiłki
2008-01-15
A1 - Poziom początkowy Ubrania
2008-01-15
A1 - Poziom początkowy Pogoda
2007-02-20
A1 - Poziom początkowy figury geometryczne
2007-01-19
A1 - Poziom początkowy Sałatka owocowa
2007-01-05
A1 - Poziom początkowy Proste ćwiczenia z wykorzystaniem rysunków i zdjęć
2006-12-06
A2 - Poziom przeżycia Kinematyka: ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
2009-02-10
A2 - Poziom przeżycia Funkcja liniowa, definicja i własności
2008-12-20
A2 - Poziom przeżycia Funkcja liniowa
2008-12-18
A2 - Poziom przeżycia Kąt wpisany, kąt środkowy. Kąty w kole
2008-12-16
A2 - Poziom przeżycia Jacques Prévert: Le déjeuner du matin
2007-05-15
A2 - Poziom przeżycia Zasady prawidlowego zywienia
2007-04-12
A2 - Poziom przeżycia Connaissez-vous Paris?
2007-02-25
A2 - Poziom przeżycia Części ciała
2007-02-25
B1 - Poziom progowy Energia potencjalna grawitacji
2008-12-23
B1 - Poziom progowy Zamki Nad Loarą
2007-05-15
B1 - Poziom progowy Francja od 1814 do 1848
2007-04-05
B1 - Poziom progowy Drugie Cesarstwo
2007-04-05
B1 - Poziom progowy Nazewnictwo i metody otrzymywania tlenków
2007-03-29
B1 - Poziom progowy Użycie czasów przeszłych: "passé composé" i "imparfait"
2007-02-25
B1 - Poziom progowy Rencontre avec l'art
2007-02-22
B1 - Poziom progowy Ubrania i akcesoria
2007-02-20
B1 - Poziom progowy Zaimki względne
2007-01-07
B1 - Poziom progowy Prezentacja multimedialna - Informacje o Francji
2006-12-06
B1 - Poziom progowy Własności funkcji.
2006-11-21
B1 - Poziom progowy Zrodla internetowe pomocne w realizacji programu matematyki
2006-11-21
B1 - Poziom progowy Test wielokrotnego wyboru: liczby rzeczywiste
2006-11-21
B1 - Poziom progowy Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych
2006-11-21
B2 - Poziom średniozaawansowany Definicja i właściwości funkcji
2007-05-15
B2 - Poziom średniozaawansowany Właściwości funkcji
2007-05-15
B2 - Poziom średniozaawansowany Francja Ludwika XIV
2007-05-15
B2 - Poziom średniozaawansowany Geometria
2007-05-15
B2 - Poziom średniozaawansowany Typy zespołów miejskich.
2007-05-05
B2 - Poziom średniozaawansowany Źródła internetowe do biologii w liceum
2007-04-12
B2 - Poziom średniozaawansowany od genu do białka
2007-04-12
B2 - Poziom średniozaawansowany Źródła imternetowe do nauki fizyki
2007-04-02
B2 - Poziom średniozaawansowany Źródła imternetowe do nauki chemii
2007-04-02
B2 - Poziom średniozaawansowany Źródła internetowe przydatne do realizacji programu z chemii
2007-03-29
B2 - Poziom średniozaawansowany Prąd elektryczny
2007-03-29
B2 - Poziom średniozaawansowany Oddziaływania grawitacyjne i elektrostatyczne
2007-03-29
B2 - Poziom średniozaawansowany Narkotykom-NIE!!!
2007-03-13
B2 - Poziom średniozaawansowany Efekt cieplarniany
2007-03-12
B2 - Poziom średniozaawansowany Praca z reklamą
2007-03-12
B2 - Poziom średniozaawansowany Gdańsk-klejnot Pomorza.
2007-01-26
B2 - Poziom średniozaawansowany Szkoła Ateńska - fresk Rafaela Santi
2007-01-22
B2 - Poziom średniozaawansowany Przeczenie
2007-01-20
B2 - Poziom średniozaawansowany Zwierzęta
2007-01-20
B2 - Poziom średniozaawansowany W kuchni
2007-01-20
B2 - Poziom średniozaawansowany Formes de discours
2007-01-09
B2 - Poziom średniozaawansowany Wypowiedzi na bazie zabawnych zdjęć i rysunków
2007-01-05
B2 - Poziom średniozaawansowany "making of" du diaporama Napoleon'
2006-11-28
B2 - Poziom średniozaawansowany l'Impressionnisme : Verlaine et Monet - poeme et tableau
2006-11-27
B2 - Poziom średniozaawansowany Lecture analytique : Du Bellay - sonnet LXXXVI
2006-11-27
B2 - Poziom średniozaawansowany Etude du texte argumentatif : les sports collectifs
2006-11-27
B2 - Poziom średniozaawansowany "making of" du diaporama Napoleon
2006-11-23
B2 - Poziom średniozaawansowany ETUDE De TABLEAU Napoleon en costume de sacre, de Ingres.
2006-11-23
B2 - Poziom średniozaawansowany Wykresy funkcji
2005-03-03
C1 - Poziom zaawansowany Zamorskie departamenty i terytoria Francji
2008-01-15
C1 - Poziom zaawansowany Obwody RLC
2007-03-29
C1 - Poziom zaawansowany Zaimki względne proste i złożone
2007-01-05
C2 - Całościowe opanowanie języka Teksty do matury ustnej 2011
2010-10-26
C2 - Całościowe opanowanie języka „Enseigner les mathématiques en français .......
2010-05-04
C2 - Całościowe opanowanie języka Définition des différentes tonalités
2009-11-03
C2 - Całościowe opanowanie języka teksty do matury ustnej 2010
2009-08-31
C2 - Całościowe opanowanie języka Teksty do matury ustnej 2009
2008-03-06
C2 - Całościowe opanowanie języka Les relations logiques
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Les figures de style
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Wersyfikacja
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Étudier un texte argumentatif
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Comment écrire une introduction
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Wersyfikacja - Ćwiczenie
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Rozprawka - teoria
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Les liens logiques
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Formules pour textes argumentatifs
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka Rozprawka - Przyklad
2008-02-12
C2 - Całościowe opanowanie języka GT de l'apologue
2007-10-12
C2 - Całościowe opanowanie języka GT Langues et representations
2007-10-12
C2 - Całościowe opanowanie języka teksty do matury ustnej dwujezycznej 2008 (OI)
2007-10-01
C2 - Całościowe opanowanie języka Zabawy słowne
2007-01-05