Folder główny Uczniowie i studenci Francusko-polska matura

Porozumienia dwustronne 2009-05-04

Porozumienia francusko-polskie dotyczące zasad organizowania egzaminów dojrzałości dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem francuskim oraz warunków wydawania Zaświadczenia władz francuskich o poziomie znajomości języka francuskiego

 

- Porozumienie z 27 marca 1996

    Zalacznik nr 1 (Punkt VI, 1 - laureaci olimpiady jezyka francuskiego)

- Porozumienie z 12 stycznia 1998

- Aneksy obowiązujące

    Aneks 1 (Wzór zaświadczenia)

    Aneks nr 3 (Lista szkół)

    Aneks nr 4 (Dotyczący zasad organizowania egzaminu dojrzałości dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem francuskim oraz warunków wydawania Zaświadczenia władz francuskich)

 


Dokumenty do pobrania:
application/msword Porozumienie z 27 marca 1996
Dokumenty do pobrania:
application/msword Agrément du 27 mars 1996
Dokumenty do pobrania:
application/msword Agrément du 12 janvier 1998
Dokumenty do pobrania:
application/msword Aneksy do Porozumienia z 12 stycznia 1998
Dokumenty do pobrania:
application/msword Porozumienie z 12 stycznia 1998
Dokumenty do pobrania:
application/pdf Zalacznik nr 1 do Porozumienia z 27 marca 1996